Truyền hình trực tiếp sự kiện Thời gian sống Trạng thái sống Trực tiếp đối đầu Nguồn phát sóng
Sự kiện Thời gian Trạng thái Trận đấu Nguồn phát sóng
2023-12-10 星期日

捷克1女

00:00 Chưa bắt đầu

斯特拉科尼采女篮

斯塔丹卡帕度比斯女篮

瑞士女

00:00 Chưa bắt đầu

赫利俄斯女篮

Swagger.

00:15 Chưa bắt đầu

HBK普列维萨

国际布拉蒂斯拉瓦

NCAA

00:30 Chưa bắt đầu

乔治城大学

雪城大学

NCAA

00:30 Chưa bắt đầu

Đại học Mississippi state

杜兰大学

Thụy sĩ

00:30 Chưa bắt đầu

Được đức quận taita

奥林贝纳通

Thụy sĩ

00:30 Chưa bắt đầu

巴塞尔星翼

洛桑

Thụy sĩ

00:30 Chưa bắt đầu

韦维里维埃拉

纳沙泰尔工会

Jibashi giáp

00:30 Chưa bắt đầu

USK布拉格

BC科林

VTB ly

00:30 Chưa bắt đầu

MBA Moscow

Đầu máy xe lửa rostov

NCAA

00:30 Chưa bắt đầu

乔治城大学

雪城大学

NCAA

00:30 Chưa bắt đầu

Đại học Mississippi state

杜兰大学

Sóng giỏ

00:30 Chưa bắt đầu

Shi chee-ching

Ostro.

00:30 Chưa bắt đầu

GC苏黎世野猫队

瑞士女

00:30 Chưa bắt đầu

尼昂女篮

罗伊斯托女篮

瑞士女

00:30 Chưa bắt đầu

弗里堡女篮

坎蒂奥劳女篮

sepulga

00:45 Chưa bắt đầu

帕普霍

AEK lanaka

sepulga

00:45 Chưa bắt đầu

帕普霍

AEK lanaka

波女甲

01:00 Chưa bắt đầu

波尔科维塞女篮

索斯诺维茨女篮

Sóng giỏ

01:00 Chưa bắt đầu

dabbrovargoni

triefauport

2023-12-11 星期一

Cúp đức

00:00 Chưa bắt đầu

trackemborne

Bayern Munich

意篮甲

00:30 Chưa bắt đầu

Milan Olympia

bologna

NCAA

00:30 Chưa bắt đầu

福特汉姆大学

Đại học bắc Texas

Bóng rổ siêu

00:30 Chưa bắt đầu

Sư tử đực London

Hiệp sĩ lechester

Sóng giỏ

00:30 Chưa bắt đầu

rikiah

Lasker.

波女甲

01:00 Chưa bắt đầu

弗罗茨瓦夫女篮

戈尔佐夫女篮

Giỏ b

01:00 Chưa bắt đầu

Turin

阿格里真托

德篮乙

01:00 Chưa bắt đầu

WWU芒斯特

不来梅艾斯巴伦

挪篮超

01:00 Chưa bắt đầu

贝鲁姆

吉姆勒

意女篮

01:00 Chưa bắt đầu

堪波巴索女篮

布里夏女篮

意女篮

01:00 Chưa bắt đầu

威尼斯女篮

拉古萨女篮

意女篮

01:00 Chưa bắt đầu

奥希根罗马女篮

法恩扎女篮

意女篮

01:00 Chưa bắt đầu

法米拉女篮

圣马蒂诺女篮

意女篮

01:00 Chưa bắt đầu

圣基奥云尼女篮

米兰女篮

Giỏ b

01:00 Chưa bắt đầu

努瓦纳尔德奥

泰利斯特

Giỏ b

01:00 Chưa bắt đầu

乌迪内

Verona.

Giỏ b

01:00 Chưa bắt đầu

里米尼

奥尔齐诺维

Giỏ b

01:00 Chưa bắt đầu

卡萨尔普斯泰伦戈

特马克森托

Giỏ b

01:00 Chưa bắt đầu

圣约伯丘西

UEB格斯特科

Giỏ b

01:00 Chưa bắt đầu

利伯塔斯

霍提杜多

2023-12-12 星期二

NCAA

00:00 Chưa bắt đầu

朗沃德大学

加劳德特大学

芬兰甲

00:30 Chưa bắt đầu

赫尔辛基海鸥

波蒂巴拉迪

Lizhen taogan

00:50 Chưa bắt đầu

加尔格日代SC

heolia

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Page Not Found</ti

01:00 Chưa bắt đầu

奥波斯

波策特克

亚海联

01:00 Chưa bắt đầu

梅加

Belgrade red star

以篮超

01:00 Chưa bắt đầu

Afula sharpur

夏普尔埃拉特

Giỏ bảo vệ

01:00 Chưa bắt đầu

普罗夫迪夫学院

巴尔坎

NCAA

01:00 Chưa bắt đầu

德克萨斯农工康莫斯

北科罗拉多大学

斯尼甲

01:00 Chưa bắt đầu

特里格拉夫克拉尼

domzal

以篮超

01:00 Chưa bắt đầu

馬卡比艾羅尼拉馬特甘

horlonshapor

Thụy điển

02:04 Chưa bắt đầu

加姆特兰

南泰利耶国王

希篮甲

02:15 Chưa bắt đầu

卡迪沙斯

olympiakos

丹麦甲

02:15 Chưa bắt đầu

贺森斯

斯文堡格兔子

亚海联

03:00 Chưa bắt đầu

Du kích Belgrade

以篮超

03:05 Chưa bắt đầu

比内海尔兹利亚

Macabi tel aviv

比利时杯

03:30 Chưa bắt đầu

莱伊格

鲁汶熊

baxiga

06:00 Chưa bắt đầu

保利斯塔诺

Vascoda gamma

baxiga

06:30 Chưa bắt đầu

巴乌鲁

塞拉多

NBA-G

07:00 Chưa bắt đầu

韦恩堡疯蚁

威斯康星牧群

NBA

08:00 Chưa bắt đầu

Philadelphia 76

Washington wizards

2023-12-13 星期三

芬兰甲

00:30 Chưa bắt đầu

KTP篮球会

科沃特

Israel

00:30 Chưa bắt đầu

马卡比雷霍沃特

马卡比大地

Đội bóng rổ

01:00 Chưa bắt đầu

toffas

伊戈卡

Cúp châu âu

01:00 Chưa bắt đầu

kluzhnapoka

Lasker.

Cúp châu âu

01:00 Chưa bắt đầu

BC沃夫

Tel aviv sharpur

爱拉联

01:00 Chưa bắt đầu

塔尔岩

凯拉KK

BIBL

01:00 Chưa bắt đầu

普里什蒂纳

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>Page Not Found</ti

01:00 Chưa bắt đầu

波策特克

奥波斯

NCAA

01:00 Chưa bắt đầu

南方大学

冠军基督教学院

Israel

01:00 Chưa bắt đầu

拉马特哈萨隆

里雄莱锡安马卡比

Israel

01:00 Chưa bắt đầu

艾丽祖尔阿什克伦

艾里祖尔马卡比

Cốc crowe

01:00 Chưa bắt đầu

希伯纳

斯克耶沃

NBA-G

01:00 Chưa bắt đầu

里奥格兰德山谷毒蛇

德克萨斯传奇

爱拉联

01:00 Chưa bắt đầu

liyepaya

Đội bóng rổ

01:30 Chưa bắt đầu

Prometheus

Ở Dijon

Đội bóng rổ

01:30 Chưa bắt đầu

oppa

leduholslitas

Israel

01:30 Chưa bắt đầu

基利波加利尔

Israel

01:30 Chưa bắt đầu

纳哈里亚

肖姆龙

Israel

01:30 Chưa bắt đầu

拉那那马卡比

Cúp châu âu

02:00 Chưa bắt đầu

Ulm landiopam

Gran canaria

2023-12-14 星期四

罗篮甲

00:30 Chưa bắt đầu

Bucharest express

加拉茨凤凰

亚海女联

00:30 Chưa bắt đầu

蒙塔纳女篮

芬兰甲

00:30 Chưa bắt đầu

BC诺基亚

UU科里海特

斯尼甲

00:30 Chưa bắt đầu

科瑞卡

特里格拉夫克拉尼

阿尔卑斯杯

00:45 Chưa bắt đầu

BC科林

杜布拉瓦

德女篮

01:00 Chưa bắt đầu

洛温女篮

以篮超

01:00 Chưa bắt đầu

Haifa sharpur

加利尔

Cúp châu âu

01:00 Chưa bắt đầu

Proti.

besiktas

阿尔卑斯杯

01:00 Chưa bắt đầu

dabbrovargoni

斯比斯卡

阿尔卑斯杯

01:00 Chưa bắt đầu

伊利里亚

维也纳篮球会

selchao

01:00 Chưa bắt đầu

KK马塔拉齐

拉德尼基KG

selchao

01:00 Chưa bắt đầu

KK动态

Đội tự do

selchao

01:00 Chưa bắt đầu

马拉多斯特泽蒙

斯洛加

selchao

01:00 Chưa bắt đầu

vojvodina

莱斯科

selchao

01:00 Chưa bắt đầu

赫莫法姆

卡卡94

selchao

01:00 Chưa bắt đầu

卡捷提娜

小丑

selchao

01:00 Chưa bắt đầu

苏博斯巴达

贝尔格莱德

selchao

01:00 Chưa bắt đầu

塔米斯

noviparzar

Euro cup

01:00 Chưa bắt đầu

奥雷迪

khimniz

NCAA

01:00 Chưa bắt đầu

长老会学院

中大西洋基督

2023-12-15 星期五

Sóng giỏ

00:30 Chưa bắt đầu

triefauport

glivetsky

亚海女联

01:00 Chưa bắt đầu

普拉门波泽加女篮

奥洛维女篮

亚海女联

01:00 Chưa bắt đầu

布杜克诺斯特女篮

杜加女篮

挪篮超

01:00 Chưa bắt đầu

奥普沙尔猛虎

阿斯克外侨

匈甲

01:00 Chưa bắt đầu

锡斯达克

索普朗KC

VTB ly

01:00 Chưa bắt đầu

Đầu máy xe lửa rostov

Krasnoyarsk yenisei

Euro reps

01:30 Chưa bắt đầu

Anatolia eiffis

Macabi tel aviv

丹麦甲

02:00 Chưa bắt đầu

斯文堡格兔子

Copenhagen

以篮超

02:00 Chưa bắt đầu

Afula sharpur

艾罗尼

Euro reps

02:00 Chưa bắt đầu

Belgrade red star

ALBA Berlin

Euro reps

02:00 Chưa bắt đầu

salakílis

Du kích Belgrade

丹麦甲

02:15 Chưa bắt đầu

兰达斯

贺森斯

Iceland

03:15 Chưa bắt đầu

kevravic

托尔

Iceland

03:15 Chưa bắt đầu

starran

beera-birik

Iceland

03:15 Chưa bắt đầu

哈马尔

堤达斯托尔

Iceland

03:15 Chưa bắt đầu

华路亚

拿尔维克

Iceland

03:15 Chưa bắt đầu

霍图尔

阿佛坦斯

Iceland

03:15 Chưa bắt đầu

候卡尔

Grindavik.

Euro reps

03:30 Chưa bắt đầu

baskernia

bologna

Euro reps

03:45 Chưa bắt đầu

Real Madrid

Bayern Munich